Tervetuloa opettajan aineistoon!

Tämä opettajan aineisto sisältää lyhen esittelyn Mun Avaimesta, asumisen opetukseen soveltuvat diat (Powerpoint & PDF) sekä mukautuvan tuntisuunnitelmarungon tehtäväideoineen. Lisäksi voit ladata tämän opettajanoppaan alla löytyvästä linkistä.

Opettajanopas PDF-muodossa

Mun Avain lyhyesti

Mun Avain on nettisivu ja oppimateriaali asumiseen liittyvistä asioista. Nettisivuilta löytyy oivat perustiedot siitä, mitä tarvitsee tietää kun muuttaa ensimmäistä kertaa omaan asuntoon. Sivu on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille, jotka eivät ole asuneet aikaisemmin omassa asunnossa, mutta Mun Avain on hyödyllinen tiedonlähde myös kokeneemmillekin asukkaille.

Sivu on jaoteltu neljään osioon. Ennen-osiossa käsitellään asioita, jotka tulee ottaa huomioon ennen kuin asuntoa on edes löytänyt tai alkanut etsimäänkään. Muutto-osiossa pohditaan muuttamista ja siihen liittymistä asiaa. Asuminen-osio on sivun laajin kokonaisuus. Siinä käsitellään erilaisia asioita, jotka kuuluvat asukkaan arkeen. Jälkeen-osio keskittyy asioihin, jotka liittyvät asunnosta luopumiseen ja asumisen päättymiseen.

Opetusdiat

Opetusdiat saat helposti ladattua painamalla alta löytyviä linkkejä. Mikäli tiedostot avautuvat suoraan selaimeesi, voit tallentaa tiedostot klikkaamalla linkkiä ensin hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla tämän jälkeen "Tallenna linkki nimellä".

Opetusdiat:

Powerpoint -muodossa

PDF -muodossa

Nämä diat on tehty munavain.fi-nettisivun sisällön pohjalta asumisen opettamisen tueksi. Nettisivun läpikäyminen auttaa huomattavasti diojen käyttöä, sillä ne viittaavat samoihin aihealueisiin, joita siellä käsitellään. Powerpoint-dioja voit myös mukauttaa itsellesi sopiviksi lisäämällä ja poistamalla sisältöjä.

Tunnin suunnittelu

Mun Avain -oppimateriaali on suunniteltu 1-4 oppitunniksi. Diashow toimii näppärästi tuntien runkona. Siitä voi poistaa diat, joita ei halua käyttää, tai muokata niitä, joita haluaa käyttää. Yhden oppitunnin pitämiseen suositellaan osaa diashowsta ja joitain harjoituksista. Koko sarjan läpikäymiseksi suositellaan 2-3 oppituntia ja joitain harjoituksia. Koko aineiston käsittelyyn, asumiseen liittyvien keskustelujen käymiseen ja kaikkien tehtävien tekemiseen suositellaan 4 oppituntia.

Tehtäviä/Harjoituksia

Lähtöpohdinta: Tärkeintä asumisessa 10-15 min
Tunnin alussa oppilaat jaetaan ryhmiin, joissa mietitään, mikä on tärkeää hyvässä asunnossa tai mikä heidän mielestään on tärkeää tietää asumisesta. Ryhmät kirjoittavat viisi tärkeintä asiaansa taululle. Lopuksi jokainen antaa kolme ääntä joillekin ideoille ja näin muodostuu luokan tärkeimpinä pitämiä ideoita. Tehtävä mittaa samalla hieman oppilaiden lähtötasoa, mutta luo myös hyvän pohjan josta lähteä liikenteeseen, ja jota voi reflektoida opetuksen kuluessa.

Vuokrasopimustehtävä 15-20 min
Kun on käsitelty kohta ”Mitä hyvästä vuokrasopimuksesta tulisi löytyä?”, oppilaat jaetaan pareihin. Jokaiselle parille jaetaan printattu vuokrasopimus. Parit tutustuvat vuokrasopimukseen ja tutkivat löytyykö siitä kaikki tarvittavat tiedot. Printattuun sopimukseen voi tehdä merkintöjä ja ympyröidä vaadittuja kohtia. Onko sopimus epäilyttävä? Uskaltaisitko allekirjoittaa? Lopuksi sopimusta ja siitä löytyneitä tärkeitä kohtia tai epäkohtia tarkastellaan yhdessä.

Vuokrasopimus PDF-muodossa

Mitä naapuruus on? -keskustelu 5-10 min
Dioissa esitetään muutaman ihmisen mielipide siitä, mitä hyvä naapuruus heille merkitsee. Pienryhmissä oppilaat voivat pohtia mitä mieltä ovat kommenteista ja kenen kanssa ovat eniten samaa mieltä (vai eikö kenenkään?). Keskustelujen pohjalta ryhmät voivat kehittää oman määritelmänsä naapuruudesta, joita sitten käsitellään yhdessä.

Asunnon etsintä 10 min
Etsitään Internetistä tai lehdestä sopivaa asuntoa, jonka koko ja maksimihinta (myös muut mahdolliset rajaukset) sovitaan etukäteen. Mikäli kaikille oppilaille on omat koneet, voivat he kukin tehdä tämän tehtävän itse. Jos luokassa on käytössä vain yksi tietokone, tehtävää suorittamaan voi valita yhden oppilaan, joka ottaa vastaan ohjeita muilta oppilailta. Muut oppilaat osallistuvat videotykin välityksellä. Löydetyn asunnon tietoja voidaan käyttää myös Asumiskustannukset-tehtävässä.

Asumiskustannuslaskelma 10 min
Aiemmin löydetyn tai muun asunnon tietoihin perustuva kustannuslaskelma. Tämän voi tehdä yhdessä taululla, itsenäisesti, pareittain tai ryhmissä. Lasketaan kuinka kuvitteeliset tulot riittäisivät asumiseen. Tuloiksi voidaan laskea esimerkiksi opintotuki, asumislisä, vanhempien tuki ja/tai työstä saatavat tulot. Menoiksi voidaan laskea vuokra, vesimaksu, Internet, sähkölasku, bussilippu ja ruoka-kustannukset.

Asuntolainalaskelma 5-10 min
Asuntolainasta mainitessa tai muussa sopivassa vaiheessa voi tehdä laskelman, siitä kuinka paljon asuntolainaa itseasiassa tulee maksaa takaisin kuukausittain ja kokonaisuudessaan. Tähän löytyy avuksi ”asuntolainalaskureita” useiden pankkien Internet-sivuilta.


Tervetuloa
Opettajalle
Osallistu kilpailuun täältä!